Uchwała Rady Pedagogicznej Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie z dnia 16.04.2021