Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – stan na dzień 31.03.2025r.