Uroczyste otwarcie punktu Obsługi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

Uroczyste otwarcie punktu Obsługi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

Szanowni Państwo Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgrowskiego! 

 

        Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (28.09.2021 r.) w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie odbyło się uroczyste otwarcie zamiejscowego punktu obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie. 

                         W uroczystości uczestniczyli między innymi: Ewa Besztak – Starosta Węgrowski , Marek Renik – Wicestarosta Węgrowski,  Brygida Górniaczyk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki, Robert Gołaszewski – Burmistrz Łochowa, Małgorzata Łotarska - Zastępca Burmistrza Łochowa, Zbigniew Kłusek – Wójt Gminy Stoczek, Teresa Wielgat – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych gminy Sadowne, Sławomir Ryszawa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie, ks. prałat Tadeusz Osiński, ks. Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie -Andrzej Sochal. 

Uroczystość prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie Beata Gashi, która przedstawiła zgromadzonym założenia dotyczące pracy zamiejscowego punktu obsługi mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że głównym zadaniem realizowanym przez zamiejscowy punkt obsługi jest prowadzenie badań diagnostycznych oraz konsultacji dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Łochów, a także z gmin Sadowne i Stoczek, jeżeli rodzice wskażą taką potrzebę.  

Dyrektor PP-P poinformowała, że w punkcie obsługi pracują 4 specjaliści: psycholog/doradca zawodowy- Agata Krupa-Berbeć, pedagodzy: Kazimiera Mikołajewska, Izabela Ratyńska oraz Hanna Górska – Rońda. Punkt czynny jest 3 dni w tygodniu, od wtorku do czwartku, w godzinach od 8 do 14. Zgłoszenia do punktu obsługi w Łochowie odbywają się w formie pisemnej na formularzach dostępnych do pobrania na stronie internetowej poradni lub przez ePUAP.  Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PP-P w Węgrowie. 

Zamiejscowy punkt obsługi Poradni został wyposażony we wszystkie takie same testy diagnostyczne, które znajdują się w Węgrowie. W związku z tym nie należy się obawiać, że prowadzona tu diagnoza będzie niepełna lub będzie różniła się od tej wykonanej w siedzibie Poradni. 

 Punkt obsługi powstał z inicjatywy Dyrektora PP-P w Węgrowie i Burmistrza Łochowa w celu poprawy komfortu pracy dziecka oraz zapewnienia łatwego dostępu do Poradni. Inicjatywa znalazła poparcie starosty Ewy Besztak oraz Zarządu Rady Powiatu Węgrowskiego. 

 Dyrektor Poradni w swoim wystąpieniu podziękowała Pani Staroście Ewie Besztak oraz całemu Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za wyrażenie zgody na utworzenie punktu. Powstanie punktu zwiększa dostępność do usług świadczonych przez Poradnię, co jest szczególnie istotne w przypadku diagnostyki małych dzieci, osób niepełnosprawnych oraz wychowanków placówek opiekuńczych Ignaś i Helenka. 

Podziękowania otrzymał Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski wraz Zastępcą Burmistrza Małgorzatą Łotarską za poświęcony czas na wspólne poszukiwania pomieszczeń, w których punkt został zlokalizowany, a także Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie Adam Mioduszewski za udostępnienie jednego z pomieszczeń szkoły oraz za przeprowadzenie ich remontu. 

W okolicznościowych przemówieniach zarówno Starosta Węgrowski, jak i Burmistrz Łochowa podkreślali trafność decyzji o utworzeniu punktu. 

Uroczystość otwarcia uświetniły występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie. 

Ks. prałat Tadeusz Osiński dokonał wyświęcenia pomieszczeń. Tym samym punkt działający od 1 września 2021 r. został uroczyście otwarty. 

                                                                                                               Zapraszamy do korzystania z jego usług. 

                                                                                                                 Dyrektor i Pracownicy  

                                                                                                                   Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

                                                                                                                 w Węgrowie