Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii

Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii

Zespół do spraw profilaktyki i trudnych zachowań zachęca do zapoznania się z pilotażowym programem oddziaływań terapeutycznych skierowanym do dzieci i młodzieży uzależnionej od nowych technologii cyfrowych.

W ramach programu z pomocy  skorzystać mogą dzieci i młodzież kształcąca się w szkołach, a także ich rodziny.

W placówkach biorących udział w programie będzie można skorzystać z diagnozy i porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz terapii środowiskowej. We wskazanych ośrodkach fachową pomoc można otrzymać od psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.
Aby skorzystać z programu nie potrzeba skierowania – wystarczy zgłosić się do ośrodka biorącego udział w programie.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia NFZ.
Szczegółowe informacje jak dołączyć do programu oraz lista placówek realizujących go znajdują się na załączonych ulotkach.

Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii

Ulotka_program_pilotażowy_

OŚOPIP_ulotka_dla_młodzieży

OŚOPIP_ulotka_dla_rodziców