Zespół logopedyczny

W skład zespołu wchodzą:

Beata Gashi – logopeda ,certyfikowany terapeuta treningu słuchowego metodą Tomatisa, neuroterpeuta EEG Biofeedback, mediator

Magdalena Miałkowska – neurologopeda, Provider Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, glottodydaktyk.

Beata Przybyszewska – logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, pedagog specjalny.

Mariola Świętochowska – logopeda, pedagog; terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej, terapii ręki, trener grafomotoryki, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog.

Cele zespołu logopedycznego:

 • usuwanie wad wymowy i zaburzeń mowy,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego i funkcji pokarmowych,
 • usprawnianie funkcjonowania narządu głosu,
 • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy,
 • podnoszenie sprawności językowej.

Zespół w szczególności realizuje następujące zadania:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju:

 • pedagogizacja rodziców,
 • diagnoza logopedyczna,
 • logopedyczne badania przesiewowe,
 • wspomagania rozwoju dziecka 0 – 3 r.ż.

2. Profilaktyka:

 • szerzenie wiedzy logopedycznej wśród nauczycieli i rodziców dzieci przedszkolnych.

3. Diagnoza:

 • diagnoza rozwoju mowy w badaniach przesiewowych oraz podczas pierwszych poniedziałków miesiąca dla dzieci nie objętych terapią w placówkach oświatowych,
 • rozpoznawanie nieprawidłowości w rozwoju mowy,
 • diagnoza dzieci i młodzieży z wadami wymowy,
 • diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy,
 • diagnoza dzieci i młodzieży w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) – platforma „Neuroflow”.

4. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży zdolnej – emisja głosu.

5. Terapia logopedyczna zaburzeń mowy i wad wymowy:

 • terapia wady wymowy, zaburzeń mowy,
 • trening słuchowy Neuroflow,
 • terapia ustno – twarzowa,
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży jąkającej się./li>

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół.

7. Praktyki studenckie.

8. Sieć współpracy logopedów powiatu węgrowskiego.

Sieć  współpracy logopedów z placówek powiatu węgrowskiego.

 

Oferta skierowana jest do wszystkich logopedów, w celu wsparcia ich działań prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie powiatu węgrowskiego.

 

Oczekujemy kontaktu w celu:

 • rozpoznawania potrzeb,
 • współdziałania na rzecz  rozwoju dzieci / młodzieży,
 • poszerzania wiedzy na temat pracy indywidualnej lub grupowej z dziećmi z wadami wymowy / zaburzeniami mowy,
 • rozwijania warsztatu pracy.