Zespół do spraw doradztwa zawodowego

W skład zespołu wchodzą:

Dorota Mućk – psycholog, doradca zawodowy

Ukończyła: studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej (UW), studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego oraz studia podyplomowe – Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
 • diagnozą dzieci w wieku 0-6 lat wymagających wczesnego wspomagania rozwoju
 • pomocą w wyborze szkoły i zawodu (doradztwo zawodowe indywidualne i
  grupowe w formie zajęć warsztatowych dla klas szkolnych)

 

Agata Krupa – Berbeć – psycholog

 

Ukończyła: studia magisterskie na kierunku psychologia (UKSW) oraz studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych (APS).

 

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych, emocjonalnych oraz wychowawczych u dzieci i młodzieży,
 • realizacją zadań z zakresu doradztwa zawodowego,
 • indywidualnym wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży.

Cele zespołu do spraw doradztwa zawodowego:

 • Preorientacja zawodowa (dzieci w wieku przedszkolnym) oraz orientacja zawodowa (uczniowie klas I–VI szkoły podstawowej). Wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy.
 • Doradztwo zawodowe (uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych oraz uczniów i słuchacze szkół ponadpodstawowych). Przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.

Zespół w szczególności realizuje następujące zadania:

 • prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym (poznawanie świata zawodów, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci),
 • prowadzi zajęcia z dziećmi z klas I-VI ( poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy),
 • prowadzi zajęcia z uczniami klas VII–VIII szkół podstawowych oraz uczniami szkół ponadpodstawowych w celu pomocy w świadomym i samodzielnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • gromadzi, aktualizuje i udostępniania informacje edukacyjne i zawodowe uczniom, nauczycielom i rodzicom,
 • udziela indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
 • wykonuje indywidualne badania zawodoznawcze określając mocne stron, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • współpracuje ze szkołami prowadząc grupowe warsztaty, zajęcia porady i konsultacje oraz wykłady i prelekcje dla rodziców , uczniów i nauczycieli,
 • tworzenie sieci współpracy doradców zawodowych powiatu węgrowskiego.

Sieć współpracy doradców zawodowych z placówek powiatu węgrowskiego.

 

Oferta skierowana jest do wszystkich doradców zawodowych, w celu wsparcia ich działań prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie powiatu węgrowskiego.

 

Proponujemy współpracę w celu:

 • rozpoznawania preferecnji zawodowych dzieci i młodzieży,
 • poszerzenia warsztatu pracy doradcy zawodowego,
 • tworzenia grup wsparcia doradców zawodowych,
 • wymiany doświadczeń zawodowych.

Dyżur telefoniczny doradców zawodowych Poradni dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w przedszkolach odbywa się w każdą

Środę w godzinach:8:00 – 9:00 oraz 12:00-13:00

pod numerem telefonu 25 792 47 00