Zamiejscowy Punkt Obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

Zamiejscowy Punkt Obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

W Łochowie powstaje Zamiejscowy Punkt Obsługi

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

 

Miło mi poinformować, że od 1 września 2021 r. rozpocznie działanie zamiejscowy punkt obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie. Punkt mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej  w Łochowie. Składa się z małej poczekalni oraz jednego gabinetu (poniżej zdjęcia).

Głównym zadaniem realizowanym przez punkt obsługi jest prowadzenie badań diagnostycznych oraz konsultacji dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Łochów, a także z gmin Sadowne i Stoczek.

W punkcie obsługi pracować będą specjaliści: psycholog, pedagog i doradca zawodowy. Od wtorku do czwartku,             w ustalonych godzinach dostosowanych do potrzeb klientów oraz czasu pracy Poradni będą odbywały się umówione wcześniej spotkania.

Zgłoszenia do punktu obsługi w Łochowie, prosimy przesyłać w formie pisemnej na formularzach dostępnych do pobrania na stronie internetowej w zakładce  Diagnoza,  na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Węgrowie.

Wybór miejsca diagnozy zależy od wskazań rodziców zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Mamy nadzieję, że powstanie punktu zamiejscowego w Łochowie znacząco poprawi dostępność do Poradni  i ułatwi korzystanie z jej usług wszystkim mieszkańcom powiatu węgrowskiego, a przede wszystkim skróci czas dojazdu na badania rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Życzę wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom w nadchodzącym nowym roku szkolnym samych sukcesów oraz jak najlepszej współpracy z naszą Poradnią.

                                                            Z życzeniami wszelkiej pomyślności

                                                           Beata Gashi

dyrektor PP-P w Węgrowie