Zainaugurowaliśmy nasz udział w Kampanii 19 Dni

Zainaugurowaliśmy nasz udział w Kampanii 19 Dni

Zainaugurowaliśmy nasz udział w Kampanii 19 Dni.

Dzieci na zajęciach grupowych wykonały plakat „Stop przemocy”.

Nasze korytarze i pomieszczenia przybrały kolor pomarańczowy.

Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy.

Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę.

Uczyć widzieć więcej i lepiej.

W kolejnych dniach będziemy prowadzić warsztaty dla uczniów,

prelekcje dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli.