WSPARCIE TELEFONICZNE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

WSPARCIE TELEFONICZNE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

RODZICU,NAUCZYCIELU!!!

 

 jeżeli potrzebujesz wsparcia lub informacji w zakresie:

  • przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole,
  • kontaktu z substancjami psychoaktywnymi,
  • cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami
  • trudności wychowawczych,
  • przemocy domowej (jesteś jej świadkiemdoświadczasz jej lub ją podejrzewasz…),
  • pomocy, gdy Twoje dziecko/ Twój uczeń doświadcza sytuacji kryzysowej

 

 

Dzwoń na bezpłatny telefon konsultacyjny

Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godzinach 17.00-18.00

pod numer 25 792 47 00 wew.13