Warsztaty i szkolenia

Propozycja szkoleń, warsztatów i prelekcji dla nauczycieli,

rodziców i uczniów w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

  

 1.  Gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie I – prowadząca Dorota Mućk  

Plan szkolenia: 

 • Co to jest gotowość szkolna i dlaczego jest tak ważna? 
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze fizycznej. 
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze poznawczej. 
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze emocjonalno- społecznej. 
 • Warunki odroczenia i przyspieszenia obowiązku szkolnego. 
 1. Depresja u dzieci i młodzieży- prowadząca Dorota Mućk 

Plan szkolenia: 

 • Symptomy, objawy depresji u dzieci i młodzieży. 
 • Czynniki wywołujące depresję (przyczyny depresji). 
 • Gdzie szukać pomocy? 
 • Jak wspierać i rozmawiać z dzieckiem w depresji? 

  

 1. Dobra komunikacja kluczem do porozumienia – prowadząca Joanna Romańska

Plan szkolenia: 

 •  Co jest ważne – miejsce, czas, partnerzy, cel itp. 
 •  Strategie komunikacji – skuteczne vs nieskuteczne. 
 • Bariery komunikacyjne 
 • Przebieg rozmowy nauczyciel – rodzic/uczeń. 

 

 1. Zaburzenia u dzieci i młodzieży – prowadząca Joanna Romańska

Plan szkolenia: 

 • lęk separacyjny 
 • fobia szkolna 
 • lęk społeczny w dzieciństwie 
 • zespół zaburzenia więzi 
 • depresja 
 • choroba afektywna dwubiegunowa 
 • samobójstwa i próby samobójcze 
 • somatyzacja 
 • zaburzenia jedzenia (pica, zaburzenia karmienia, anoreksja, bulimia) 

 

 1. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zażywaniu substancji psychoaktywnych (prelekcja dla rodziców) – prowadząca Joanna Romańska 

 

 1. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka. Wdrożenie procedur Niebieska Karta w oświacie – prowadzące: Joanna Romańska i Izabela Ratyńska

Plan szkolenia: 

 • Formy przemocy 
 • Cykl przemocy 
 • Koncepcje psychologiczne wyjaśniające występowanie przemocy oraz zachowanie się ofiar 
 • Niebieska Karta – prawo, procedura itp. 
 • Algorytm postępowania. 

  

 1. Uczeń niedostosowany i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole- praktyczne wskazówki – prowadząca Izabela Ratyńska 

Plan szkolenia: 

 • Podstawowe informacje na temat uzależnień 
 • Dane statystyczne na temat zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem danych z terenu powiatu węgrowskiego 
 • Proces rozwoju uzależnień ze względu na jego stopień zaawansowania 
 • Powody, dla których dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne 
 • Rozpoznawanie używania substancji psychoaktywnych 
 • Wskazówki dotyczące przebiegu rozmowy z dzieckiem i rodzicem na temat uzależnień 
 • Interwencja i postępowanie wspierające w oparciu o obowiązujące prawo 

 

 1. Zrozumieć i pomóc rodzinie z dzieckiem praktykującym zażywanie substancji psychoaktywnych – prowadząca Izabela Ratyńska 

Plan szkolenia: 

 • Podstawowe informacje na temat uzależnień 
 • Dane statystyczne na temat zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem danych z terenu powiatu węgrowskiego 
 • Proces rozwoju uzależnień ze względu na jego stopień zaawansowania 
 • Powody, dla których dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne 
 • Rozpoznawanie używania substancji psychoaktywnych 
 • Wskazówki dotyczące przebiegu rozmowy z dzieckiem i rodzicem na temat uzależnień 
 • Interwencja i postępowanie wspierające w oparciu o obowiązujące prawo 

 

 1. Uczeń trudny wychowawczo w szkole – prowadząca Izabela Ratyńska

Plan szkolenia: 

 • Definicja ucznia trudnego 
 • Źródła trudnych zachowań 
 • Sfera ruchowa 
 • Sfera poznawcza 
 • Sfera emocjonalna 
 • Role w jakie wchodzi trudny uczeń w szkolenia 
 • Uczeń „Awanturnik” 
 • Uczeń “Walczący o władzę 
 • Uczeń ”Błazen” 
 • Uczeń ”Zmuś mnie” 
 • Uczeń „Głupek” 
 • Ogólne zasady pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze 
 • Współpraca z rodzicem 

 

 1. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów – prowadząca Agata Krupa-Berbeć 

Plan szkolenia: 

 • czym jest poczucie wartości i dlaczego ono jest tak ważne? 
 • czynniki wpływające na prawidłowe poczucie własnej wartości, 
 • gry i zabawy możliwe do zrealizowania na zajęciach z wychowawcą podnoszące poczucie własnej wartości u uczniów. 

  

 1. Motywowanie uczniów do nauki – prowadząca Agata Krupa-Berbeć 

Plan szkolenia: 

 • motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, 
 • rozwijanie motywacji wewnętrznej, 
 • czynniki osłabiające motywacje uczniów do nauki, 
 • metody i formy pracy możliwe do zastosowania na zajęciach, sprzyjające motywacji uczenia. 

  

 1. Mutyzm wybiórczy – prowadząca Katarzyna Kowalczyk

Plan szkolenia: 

 • definicja, 
 • kryteria diagnostyczne, 
 • mutyzm a nieśmiałość, 
 • zaburzenia współwystępujące, 
 • etiologia, 
 • czynniki ryzyka, 
 • jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym. 

  

 1. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci (prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) – prowadząca Katarzyna Kowalczyk

 

 1. Agresja i przemoc rówieśnicza a klimat szkoły – prowadząca   Hanna Górska-Rońda 

Plan szkolenia: 

 • Definicja agresji i klasyfikacja zachowań agresywnych 
 • Definicja przemocy i klasyfikacja zachowań przemocowych 
 • Definicja klimatu szkoły 
 • Zachowania agresywne według samoopisu uczniów 
 • Czynniki środowiska szkolnego sprzyjające agresji 
 • Zapobieganie agresji na terenie szkoły 
 • Uczniowska ocena przyczyn i szkodliwości agresji 

 

 1. Zajęcia o charakterze warsztatowo- prelekcyjnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych – prowadząca Hanna Górska-Rońda.

 

    16. Przesiewowe badanie zaburzeń depresyjnych wśród uczniów klas VIII szkół podstawowych.