Warsztaty i szkolenia

Propozycja szkoleń, warsztatów i prelekcji dla nauczycieli,

rodziców i uczniów w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

  

 1.  Gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie I – prowadząca Dorota Mućk  

Plan szkolenia: 

 • Co to jest gotowość szkolna i dlaczego jest tak ważna? 
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze fizycznej. 
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze poznawczej. 
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze emocjonalno- społecznej. 
 • Warunki odroczenia i przyspieszenia obowiązku szkolnego.

  2. Depresja u dzieci i młodzieży- prowadząca Dorota Mućk 

Plan szkolenia: 

 • Symptomy, objawy depresji u dzieci i młodzieży. 
 • Czynniki wywołujące depresję (przyczyny depresji). 
 • Gdzie szukać pomocy? 
 • Jak wspierać i rozmawiać z dzieckiem w depresji? 

  

        3. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka. Wdrożenie procedur Niebieska Karta w oświacie – prowadząca:  Izabela Ratyńska

Plan szkolenia: 

 • Formy przemocy 
 • Cykl przemocy 
 • Koncepcje psychologiczne wyjaśniające występowanie przemocy oraz zachowanie się ofiar 
 • Niebieska Karta – prawo, procedura itp. 
 • Algorytm postępowania. 

        4.  Uczeń niedostosowany i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole- praktyczne wskazówki – prowadząca Izabela Ratyńska 

Plan szkolenia: 

 • Podstawowe informacje na temat uzależnień 
 • Dane statystyczne na temat zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem danych z terenu powiatu węgrowskiego 
 • Proces rozwoju uzależnień ze względu na jego stopień zaawansowania 
 • Powody, dla których dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne 
 • Rozpoznawanie używania substancji psychoaktywnych 
 • Wskazówki dotyczące przebiegu rozmowy z dzieckiem i rodzicem na temat uzależnień 
 • Interwencja i postępowanie wspierające w oparciu o obowiązujące prawo 

        5. Zrozumieć i pomóc rodzinie z dzieckiem praktykującym zażywanie substancji psychoaktywnych – prowadząca Izabela Ratyńska 

Plan szkolenia: 

 • Podstawowe informacje na temat uzależnień 
 • Dane statystyczne na temat zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem danych z terenu powiatu węgrowskiego 
 • Proces rozwoju uzależnień ze względu na jego stopień zaawansowania 
 • Powody, dla których dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne 
 • Rozpoznawanie używania substancji psychoaktywnych 
 • Wskazówki dotyczące przebiegu rozmowy z dzieckiem i rodzicem na temat uzależnień 
 • Interwencja i postępowanie wspierające w oparciu o obowiązujące prawo 

     6. Uczeń trudny wychowawczo w szkole – prowadząca Izabela Ratyńska

Plan szkolenia: 

 • Definicja ucznia trudnego 
 • Źródła trudnych zachowań 
 • Sfera ruchowa 
 • Sfera poznawcza 
 • Sfera emocjonalna 
 • Role w jakie wchodzi trudny uczeń w szkolenia 
 • Uczeń „Awanturnik” 
 • Uczeń “Walczący o władzę 
 • Uczeń ”Błazen” 
 • Uczeń ”Zmuś mnie” 
 • Uczeń „Głupek” 
 • Ogólne zasady pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze 
 • Współpraca z rodzicem 

       7. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów – prowadząca Agata Krupa-Berbeć 

Plan szkolenia: 

 • czym jest poczucie wartości i dlaczego ono jest tak ważne? 
 • czynniki wpływające na prawidłowe poczucie własnej wartości, 
 • gry i zabawy możliwe do zrealizowania na zajęciach z wychowawcą podnoszące poczucie własnej wartości u uczniów. 

     8. Motywowanie uczniów do nauki – prowadząca Agata Krupa-Berbeć 

Plan szkolenia: 

 • motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, 
 • rozwijanie motywacji wewnętrznej, 
 • czynniki osłabiające motywacje uczniów do nauki, 
 • metody i formy pracy możliwe do zastosowania na zajęciach, sprzyjające motywacji uczenia. 

    9. Mutyzm wybiórczy – prowadząca Katarzyna Kowalczyk

Plan szkolenia: 

 • definicja, 
 • kryteria diagnostyczne, 
 • mutyzm a nieśmiałość, 
 • zaburzenia współwystępujące, 
 • etiologia, 
 • czynniki ryzyka, 
 • jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym. 

      10. Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem  dzieci (prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) – prowadząca Katarzyna Kowalczyk

 

      11. Agresja i przemoc rówieśnicza a klimat szkoły – prowadząca   Hanna Górska-Rońda 

Plan szkolenia: 

 • Definicja agresji i klasyfikacja zachowań agresywnych 
 • Definicja przemocy i klasyfikacja zachowań przemocowych 
 • Definicja klimatu szkoły 
 • Zachowania agresywne według samoopisu uczniów 
 • Czynniki środowiska szkolnego sprzyjające agresji 
 • Zapobieganie agresji na terenie szkoły 
 • Uczniowska ocena przyczyn i szkodliwości agresji 

     12. Zajęcia o charakterze warsztatowo- prelekcyjnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych – prowadząca Hanna Górska-Rońda.

 

    13. Przesiewowe badanie zaburzeń depresyjnych wśród uczniów klas II szkół ponadpodstawowych.