Warsztaty i szkolenia

Propozycja szkoleń, warsztatów i prelekcji dla nauczycieli,

rodziców i uczniów w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

 1. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie I – prowadząca Dorota Mućk

Plan szkolenia:

 • Co to jest gotowość szkolna i dlaczego jest tak ważna?
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze fizycznej.
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze poznawczej.
 • Gotowość dziecka do nauki w sferze emocjonalno- społecznej.
 • Warunki odroczenia i przyspieszenia obowiązku szkolnego.

 

 

 1. Depresja u dzieci i młodzieży- prowadząca Dorota Mućk

Plan szkolenia:

 • Symptomy , objawy depresj u dzieci i młodzieży.
 • Czynniki wywołujące depresję(pzyczyny depresji).
 • Gdzie szukac pomocy?
 • Jak wspierać i rozmawiać z dzieckiem w depresji?

 

 1. Dobra komunikacja kluczem do porozumienia – prowadząca Joanna Romańska

Plan szkolenia:

 •  Co jest ważne – miejsce, czas, partnerzy, cel itp.
 •  Strategie komunikacji – skuteczne vs nieskuteczne.
 •  Bariery komunikacyjne
 • Przebieg rozmowy nauczyciel – rodzic/uczeń.

 

 

 1. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka. Wdrożenie procedur Niebieska Karta w oświacie – prowadzące: Joanna Romańska i Izabela Ratyńska

Plan szkolenia:

 • Formy przemocy
 • Cykl przemocy
 • Koncepcje psychologiczne wyjaśniające występowanie przemocy oraz zachowanie się ofiar
 • Niebieska Karta – prawo, procedura itp.
 • Algorytm postępowania.

 

 

 1. Zaburzenia u dzieci i młodzieży – prowadząca Joanna Romańska

Plan szkolenia:

 • lęk separacyjny
 • fobia szkolna
 • lęk społeczny w dzieciństwie
 • zespół zaburzenia więzi
 • depresja
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • samobójstwa i próby samobójcze
 • somatyzacja
 • zaburzenia jedzenia (pica, zaburzenia karmienia, anoreksja, bulimia)

 1. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów – prowadząca Agata Krupa-Berbeć

Plan szkolenia:

 • czym jest poczucie wartości i dlaczego ono jest tak ważne?
 • czynniki wpływające na prawidłowe poczucie własnej wartości,
 • gry i zabawy możliwe do zrealizowania na zajęciach z wychowawcą podnoszące poczucie własnej wartości u uczniów.

 

 1. Motywowanie uczniów do nauki – prowadząca Agata Krupa-Berbeć

Plan szkolenia:

 • czym jest motywacja, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna?
 • jak rozwijać motywację wewnętrzną, jako główny czynnik podejmowania wysiłku?
 • czynniki osłabiające motywacje uczniów do nauki,
 • metody i formy pracy możliwe do zastosowania na zajęciach, sprzyjające motywacji uczenia.

 

 1. Mutyzm wybiórczy – prowadząca Katarzyna Kowalczyk

Plan szkolenia:

 • definicja.
 • kryteria diagnostyczne,
 • mutyzm a nieśmiałość,
 • zaburzenia współwystępujące,
 • etiologia,
 • czynniki ryzyka,
 • jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym.
 1. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym – prowadząca Anna Dudek

Plan szkolenia:

 • rozwój mowy dziecka
 • profilaktyka logopedyczna
 • wczesna diagnoza i terapia logopedyczna

 1. Trudności szkolne dziecka spowodowane zaburzeniami mowy – prowadząca Anna Dudek

Plan szkolenia:

 • profilaktyka logopedyczna
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • zaburzenia mowy a trudności szkolne dziecka

 

 

 1. Warsztaty dla nauczycieli „CAPD – badanie wyższych funkcji słuchowych” – prowadząca Magdalena Miałkowska

 

 1. Uczeń niedostosowany i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole- praktyczne wskazówki – prowadząca Izabela Ratyńska

Plan szkolenia:

 • Podstawowe informacje na temat uzależnień
 • Dane statystyczne na temat zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem danych z terenu powiatu węgrowskiego
 • Proces rozwoju uzależnień ze względu na jego stopień zaawansowania
 • Powody dla których dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne
 • Rozpoznawanie używania substancji psychoaktywnych
 • Wskazówki dotyczące przebiegu rozmowy z dzieckiem i rodzicem na temat uzależnień
 • Interwencja i postępowanie wspierające w oparciu o obowiązujące prawo

 1. Zrozumieć i pomóc rodzinie z dzieckiem praktykującym zażywanie substancji psychoaktywnych – prowadząca Izabela Ratyńska

Plan szkolenia:

 • Podstawowe informacje na temat uzależnień
 • Dane statystyczne na temat zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem danych z terenu powiatu węgrowskiego
 • Proces rozwoju uzależnień ze względu na jego stopień zaawansowania
 • Powody dla których dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne
 • Rozpoznawanie używania substancji psychoaktywnych
 • Wskazówki dotyczące przebiegu rozmowy z dzieckiem i rodzicem na temat uzależnień
 • Interwencja i postępowanie wspierające w oparciu o obowiązujące prawo
 1. Uczeń trudny wychowawczo w szkole – prowadząca Izabela Ratyńska

Plan szkolenia:

 • Definicja ucznia trudnego
 • Źródła trudnych zachowań
 • – Sfera ruchowa
 • – Sfera poznawcza
 • -Sfera emocjonalna
 • Role w jakie wchodzi trudny uczeń w szkolenia
 • – Uczeń „Awanturnik”
 • – Uczeń ” Walczący o władze”
 • – Uczeń ” Błazen”
 • – Uczeń ” Zmuś mnie”
 • – Uczeń „Głupek”
 • Ogólne zasady pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 • Współpraca z rodzicem
 1. Agresja i przemoc rówieśnicza a klimat szkoły – prowadząca Hanna Górska-Rońda

Plan szkolenia:

 • Definicja agresji i klasyfikacja zachowań agresywnych
 • Definicja przemocy i klasyfikacja zachowań przemocowych
 • Definicja klimatu szkoły
 • Zachowania agresywne według samoopisu uczniów
 • Czynniki środowiska szkolnego sprzyjające agresji
 • Zapobieganie agresji na terenie szkoły
 • Uczniowska ocena przyczyn i szkodliwości agresji

 

 

 1. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zażywaniu substancji psychoaktywnych (prelekcja dla rodziców) – prowadząca Joanna Romańska

 

 1. Zajęcia o charakterze warsztatowo- prelekcyjnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych – prowadząca Hanna Górska-Rońda.

   

 2. Przesiewowe badanie zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.