Uroczyste wręczenie nagród w Recytatorskim konkursie logopedycznym   ,,Językowo-słowne wygibasy “. 

Uroczyste wręczenie nagród w Recytatorskim konkursie logopedycznym   ,,Językowo-słowne wygibasy “. 

      Dnia 23.05.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień laureatom IX Logopedycznego Konkursu Recytatorskiego: ,, Językowo – słowne wygibasy”.  

      Konkurs objęty został honorowym patronatem Pani Marii Koc – Senator RP, Pana Macieja Górskiego – Posła na Sejm, a także Pani Ewy Besztak – Starosty Powiatu Węgrowskiego. 

       W wydarzeniu organizowanym przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Węgrowie uczestniczyły nagrodzone dzieci wraz z opiekunami.  

       Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła Starosta Powiatu Węgrowskiego – Pani Ewa Besztak, ponadto: sponsorzy imprezy: Koło Łowieckie Lot-HAZ w osobie Pana Pawła Królasika oraz dyrektor I Oddziału Banku PKO BP w Węgrowie  Pan Rafał Kawęcki. 

      Zgromadzonych powitała Pani Beata Gashi – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie.  

      Po powitaniu nastąpiło wręczenie nagród laureatom oraz krótka część artystyczna w wykonaniu nagrodzonych. Laureaci konkursu recytowali wiersze. 

      W młodszej grupie wiekowej – dzieci w wieku przedszkolnym, laureatami zostali: 

I miejsce: Blanka Sobotka Samorządowe Przedszkole w Liwie  

II miejsce: Julia Trojanowska Samorządowe Przedszkole w Ruchnie  

III miejsce: Agata Skarżyńska Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krypach  

Wyróżnienie: Ada Skibińska Szkoła Podstawowa w Pniewniku     

II grupa wiekowa – uczniowie kl. I – III:  

I miejsce: Patrycja Rostek Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi  

II miejsce: Julia Matusik Zespół Oświatowy w Stoczku  

III miejsce: Mikołaj Wąsowski Szkoła Podstawowa w Pniewniku  

Wyróżnienie: Damian Strupiechowski Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi. 

  

        Wyróżnione i nagrodzone dzieci otrzymały dyplomy i upominki z rąk Starosty Powiatu Węgrowskiego Ewy Besztak oraz sponsorów Panów Pawła Królasika i Rafała Kawęckiego 

        Na zakończenie uroczystości gratulacje uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom i opiekunom złożyli Pani Starosta Ewa Besztak, Pan Paweł Królasik oraz Pan Rafał Kawęcki, a także dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Węgrowie Pani Beata Gashi.  

   Uczestników konkursu zaproszono do udziału w kolejnej jubileuszowej edycji konkursu w roku 2024.    

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.