Terapia rodzin

Czym jest terapia rodzin?

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Terapia ta polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Spotkania mają na celu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie m.in. rozwiązywania konfliktów, ustalanie granic itp. Odbywa się cykl spotkań, w których w zależności od sytuacji uczestniczą rodzice, dzieci i osoba prowadząca.

Terapia rodzinna polega na rozmowie członków rodziny ze sobą/z terapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach. Opiera się na założeniu, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują – kiedy jeden z domowników ma problemy, odbijają się one negatywnie na jego najbliższych, ale też zdarza się tak, że system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia.

Wskazania do terapii rodzinnej:

  • zaburzenia relacji między domownikami (kłótnie, konflikty, trudności z rozpoznaniem swoich potrzeb, brak bliskości/zrozumienia/wsparcia)
  • kryzys w rodzinie np. śmierć członka rodziny, utrata pracy, separacja, rozwód, przeprowadzka itp.
  • problemy natury emocjonalnej i osobowościowej u rodziców, które wpływają na pozostałych członków rodziny np. uzależnienia, zaburzenia osobowości, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami itp.
  • brak umiejętności porozumienia między członkami rodziny nawet w najprostszych sprawach lub przejawianie braku chęci do wzajemnych kontaktów.
  • podejrzenie rodziców, że coś złego dzieje się z dzieckiem np. izolacja dziecka od rówieśników, coraz gorsze oceny w szkole, zmiana zachowania itp.
  • widoczny jest wpływ napiętych relacji między rodzicami na problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci.
  • kryzys życiowy dotykający rodzinie np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, utrata pracy itp. i wynikające z tego trudności w radzeniu sobie z nim.
  • niepokojące sygnały ze szkoły, że dziecko nie chce się uczyć, wagaruje, popada w konflikty z rówieśnikami, źle się zachowuje.

Kwalifikacja do tej formy terapii odbywa się podczas jednego/dwóch spotkań, w trakcie których osoba prowadząca pozyskuje informacje o rodzinie/jej funkcjonowaniu i trudnościach. Następnie wspólnie podejmują decyzję o zasadności takiej formy terapii.

Inspiracje do stworzenia opisu:

www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne
www.dcp.wroclaw.pl