Terapia Carole Sutton

„Przyłapuj dziecko na dobrym, a nie złym zachowaniu”

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze do udziału w warsztatach prowadzonych metoda Carole Sutton.

Warsztaty adresowane są do rodziców i wychowawców dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Celem warsztatów jest nabycie kompetencji, umiejętności i wiedzy w jaki sposób radzić sobie z trudnymi zrachowaniami u dzieci.

Program warsztatów składa się z cyklu ośmiu spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i mają charakter grupowy. W czasie ośmiotygodniowego cyklu rodzice poznają sposoby zachęcania dziecko do lepszego zachowania, uczą się konsekwencji, reagowania w sytuacjach trudnych oraz komunikowania się z dzieckiem bez krzyku.

Zachowania, nad którymi można pracować metodą to:  

  • zaburzenia nawyków (zaburzenia apetytu, moczenia nocne i dzienne, manieryzmy, uderzanie głową o ścianę, zaburzenia snu, zanieczyszczanie się, niektóre zaburzenia mowy)
  • zaburzenia zachowania / zachowania antyspołeczne (nieposłuszeństwo, agresja słowna, destrukcyjność, ucieczki, płacz, pojękiwanie, przeklinanie, gryzienie, plucie, chowanie rzeczy)
  • zaburzenia emocjonalne / zaburzenia nastroju (niepokój związany np. z czystością, wycofanie, lęk przed nowymi sytuacjami, depresja i smutek, lęk np. przed zwierzętami)
  • lęki szczególne (separacja, szczególni ludzie: lekarze itp., szczególne miejsca: plac zabaw, przedszkole)
  • zaburzenia psychosomatyczne (wymioty bez przyczyn somatycznych, bóle głowy bez przyczyn somatycznych, nieuzasadnione bóle brzucha)
  • związki z innymi ludźmi (matka, ojciec, rodzeństwo, przedszkolanki, inne dzieci / inni dorośli)

Każde spotkanie kończy się „pracą domową”, czyli przełożeniem zdobytej na zajęciach wiedzy na praktykę.