Wsparcie psychologiczne

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami
w funkcjonowaniu emocjonalnym.

 

Czym jest wsparcie psychologiczne? 

Poradnictwo psychologiczne opisywane jest jako „forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych” (Helena Sęk, 2001).

Psycholog pomaga dziecku w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, wskazuje także możliwości wsparcia bliskich osób czy innych instytucji. Głównym celem wsparcia psychologicznego jest nauka wykorzystywania własnych zasobów w sytuacji stresu psychologicznego, czyli odczuwania silnych emocji, które są negatywnymi odczuciami takimi jak: lęk, strach, bezsilność, złość czy agresja . Wsparcie ma na celu odzyskanie równowagi, powrót do wcześniejszych sposobów funkcjonowania, które pod wpływem różnych czynników zostały zachwiane. Jest to także pomoc w tworzeniu nowych zasobów.

Wsparcie psychologiczne odbywa się poprzez rozmowę dziecka z psychologiem. Ważne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z rodzicem czy opiekunem, którego podstawą jest szczerość i zaufanie. Co ważne, psychologa obejmuje tajemnica zawodowa, czyli informacje uzyskane na spotkaniu nie są przekazywane dalej. Psycholog do postawienia trafnej diagnozy stosuje także testy psychologiczne, stanowiące punkt wyjścia do dalszej pomocy. Do diagnozowania służą testy, sprawdzające zdolności poznawcze badanej osoby oraz testy służące badaniu osobowości i wykrywaniu różnych zaburzeń.

 

Opracowała: psycholog Agata Krupa – Berbeć