Terapia tyflopedagogiczna

Przeznaczona jest dla dzieci: słabowidzących i niewidomych po diagnozie psychologicznej i tyflopedagogicznej.

Celem terapii jest:

 • stymulowanie do patrzenia,
 • stymulowanie widzenia,
 • rozwijanie podstawowych zdolności wzrokowych,
 • w przypadku dzieci z poważnym deficytem wzroku oraz niewidomych – wypracowanie mechanizmów kompensacyjnych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • rozwijanie percepcji dotykowej,
 • wzmacnianie wiary dziecka we własne siły,
 • wspieranie funkcji poznawczych,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • usprawnianie funkcji językowych,
 • kształtowanie orientacji w zakresie ciała i przestrzeni,
 • nauka pisma Brajla (w przypadkach tego wymagających)

Prowadzący: Beata Rybińska – tyflopedagog, terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia