Terapia ręki

Celem terapii ręki jest:

 •  poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej oraz sprawności manipulacyjnej ręki;
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców;
 • doskonalenie umiejętności chwytu;
 • doskonalenie pisania;
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi;
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy i poprawa koncentracji.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci które mają:

 •  zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone), np. zbyt mocny lub zbyt lekki chwyt kredki, trudności w podnoszeniu cięższych przedmiotów, mocno odstające łopatki itp.
 • problemy z czynnościami samoobsługowymi np. trudności z zapinaniem guzików;
 • problemy w zabawach manualnych np. trudności z układaniem małych przedmiotów, lepieniem plasteliny;
 • problemy grafomotoryczne np. nieprawidłowy chwyt kredki;
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej, np. trudności w staniu na jednej nodze, rysowaniu, malowaniu, wycinaniu;
 • problem z koordynacją ruchową, np. trudności w łapaniu bądź rzucaniu piłką;

Zajęcia prowadzone są grupowo.