Terapia neurotaktyla

Terapia neurotaktylna wykorzystuje naturalne, neurofizjologiczne zasoby czuciowo-ruchowe organizmu do pobudzenia zmysłu dotyku. Wpływa aktywizująco na naturalne mechanizmy wspierające funkcjonowanie systemów: dotykowego, proprioceptywnego, odruchów, regulacji stresu oraz niewerbalno-emocjonalnego, m. in.:

 •  reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni,
 • działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy, obniża poziom stresu,
  reguluje stany stresowe,
 • stymuluje, reguluje i normalizuje percepcję dotykową, reguluje napięcie mięśniowe, integruje bodźce sensomotoryczne, zwiększa świadomość kinestetyczną i aktywizuje procesy samoświadomości takie jak: poczucie granic własnego ciała, koordynacji ruchowej, więzi i zdrowego przywiązania

Może być stosowana do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi wyzwaniami, m.in.:

 •  porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce,
 • zaburzeniami mowy.