Sensomotoryczna terapia widzenia

Przeznaczona jest dla dzieci: zdiagnozowanych w poradni psychologicznie i tyflopedagogicznie, u których stwierdzono:

 • wadę wzroku
 • trudności w funkcjonowaniu wzrokowym zarówno  w aspekcie poznawczym jak i motorycznym
 • trudności szkolne (w czytaniu i pisaniu)
 • obniżoną pamięcią wzrokową i słuchową oraz motoryczną
 • słabą koordynacją wzrokowo- ruchową
 • zaburzenia koncentracji uwagi

W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia:

 •  usprawniające funkcje wzrokowe (percepcyjno-motoryczne)
 • integrujące bodźce wzrokowe z motorycznymi, słuchowymi, dotykowymi, przedsionkowymi
 • poprawiające umiejętności czytania oraz rozumienie czytanego tekstu
 • doskonalące pamięć wzrokową, słuchową oraz motoryczną
 • doskonalące umiejętność wykonywania czynność manualnych pod kontrolą wzrokową
 • usprawniające koordynację wzrokowo- manualną
 • doskonalące sprawność ręki

Prowadzący: Beata Rybińska – tyflopedagog, terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia