Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Na czym polega?

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej Neuroflow. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym
z certyfikowanych ośrodków Neuroflow: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie.

Do kogo jest skierowana?

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami:

  • w nauce, pisaniu, czytaniu, w nauce języków obcych,
  • w skupieniu uwagi,
  • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar, hałas,
  • rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
  • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
  • często sprawia wrażenie nieobecnego,
  • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego lub na ostre zapalenie ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.

źródło: https://neuroflow.pl/trening-sluchowy/neuroflow-aktywny-trening-sluchowy 

Jak się zapisać?

Zapisy prowadzone są w Sekretariacie Poradni, szczegółowych informacji na temat diagnozy i terapii Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy udzieli Magdalena Miałkowska i Anna Dudek.