TARGI EDUKACYJNE POWIATU WĘGROWSKIEGO 2022

TARGI EDUKACYJNE POWIATU WĘGROWSKIEGO 2022

TARGI EDUKACYJNE POWIATU WĘGROWSKIEGO 2022

 

W dniu 08 kwietnia 2022 roku odbyły się I Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego. Przedsięwzięcie odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Targi zostały zorganizowane przez Starostę Powiatu Węgrowskiego, a patronatem honorowym objęła je Senator RP Maria Koc. Wydarzenie skierowane było do uczniów 8 klas szkół podstawowych z całego powiatu.
Doradcy zawodowi zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie, Panie Agata Krupa-Berbeć oraz Dorota Mućk zaprezentowały propozycję wsparcia młodzieży przy wyborze dalszego kierunku kształcenia, którą przedstawiły na stoisku wystawienniczym. Stoisko wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodych ludzi.

Odwiedzająca je młodzież została poinformowana o zakresie wsparcia udzielanego przez Poradnię w ramach poradnictwa zawodowego. Każdy z uczniów mógł dokonać diagnozy zainteresowań zawodowych oraz typu osobowości zawodowej poprzez wypełnienie kwestionariusza w wersji papierowej lub on-line. Młodzież miała możliwość zapoznania się              z opisami różnych zawodów, dzięki czemu mogła poszerzyć wiedzę na temat interesujących ją zawodów. Oferta skierowana była także do uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy organizatorom spotkania za możliwość udziału w tym wydarzeniu.  Dziękujemy także samym uczniom – uczestnikom za tak liczne przybycie. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mogli lub nie zdążyli skorzystać z porady naszych doradców, na konsultację do Poradni. Życzymy samych sukcesów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

 

                                                                                                Zespół Doradców Zawodowych

                                                                                    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

                                                                                                              w Węgrowie