Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów Powiatu Węgrowskiego

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów Powiatu Węgrowskiego

9 stycznia 2024 roku gościliśmy w Poradni logopedów z placówek oświatowych powiatu węgrowskiego.

Uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchać prelekcji na temat aktywnego treningu słuchowego Neuroflow, którą w formule on – line wygłosił dla nas twórca programu Neuroflow ATS dr n. med. Andrzej Senderski. 

 Spotkanie zaowocowało również wymianą doświadczeń w zakresie metod słuchowych stosowanych w terapii logopedycznej.

Omówione zostały wybrane metody treningów słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, takie jak metoda: Tomatisa, Johansena, Warnkego oraz przykładowe testy i ćwiczenia Metody Neuroflow. 

                    Panu doktorowi Andrzejowi Senderskiemu serdecznie dziękujemy za znakomitą prelekcję.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny w nim udział. 

                                                                                                                                                                                                                      Zespół logopedów Poradni