Spotkanie sieci logopedów powiatu węgrowskiego

Spotkanie sieci logopedów powiatu węgrowskiego

Dnia 29 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie logopedów

w ramach sieci współpracy zorganizowanej

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie.  

 

         Tematyka spotkania obejmowała: 

– wymianę doświadczeń w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, 

– prezentację gabinetów logopedycznych, pomocy dydaktycznych przez logopedów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

– ustalenie harmonogramu spotkań i form współpracy w ramach sieci współpracy logopedów powiatu węgrowskiego, 

– współpracę Poradni z placówkami oświatowymi powiatu węgrowskiego. 

        Organizatorki udostępniły swe gabinety dzieląc się wiedzą i eksponując zgromadzone pomoce. Uczestnicy otrzymali listę polecanych pomocy do wykorzystania w pracy terapeutycznej. 

         Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze. Wszystkich zainteresowanych logopedów zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 7 marca 2023 r. 

                                                 Zespół logopedów 

                                                         Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej

                                              w Węgrowie.