Specjalistyczne wsparcie realizowane przez SCWEW w Węgrowie

Specjalistyczne wsparcie realizowane przez SCWEW w Węgrowie

Przedszkola i szkoły ogólnodostępne uczestniczące w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” systematycznie korzystają z różnych formach wsparcia. Obecnie dobiega końca V etap projektu, w ramach którego specjaliści zewnętrzni zrealizowali konsultacje eksperckie dla nauczycieli i specjalistów, konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, a także konsultacje dla rodziców i uczniów.

Natomiast specjaliści wewnętrzni z Zespołu SCWEW w Węgrowie przeprowadzili zajęcia modelowe oraz obserwacje koleżeńskie w przedszkolach i szkołach. Prowadzono także na bieżąco działania doradczo-szkoleniowe oraz konsultacje związane z obsługą sprzętu z wypożyczalni SCWEW, z którego korzystają placówki uczestniczące w projekcie. Wszystkie formy wsparcia wynikały z potrzeb zgłaszanych przez przedszkola i szkoły. Sprzyjały pogłębieniu wiedzy, nabyciu nowych umiejętności oraz wspierały wszystkich uczestników w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.