Rozstrzygnięcie VII logopedycznego konkursu recytatorskiego

Rozstrzygnięcie VII logopedycznego konkursu recytatorskiego