Rozstrzygnięcie IX Logopedycznego konkursu recytatorskiego “Językowo-słowne wygibasy”

Rozstrzygnięcie IX Logopedycznego konkursu recytatorskiego “Językowo-słowne wygibasy”

Dnia 28.03.2023 r. został rozstrzygnięty IX logopedyczny konkurs recytatorski. 

                                                                                                                       “Językowoowne  wygibasy

 

 

Komisja konkursowa przyznała miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

  

I grupa wiekowa- dzieci w wieku przedszkolnym: 

I miejsce: Blanka Sobotka Samorządowe Przedszkole w Liwie 

II miejsce: Julia Trojanowska Samorządowe Przedszkole w Ruchnie 

III miejsce: Agata Skarżyńska Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krypach 

Wyróżnienie: Ada Skibińska Szkoła Podstawowa w Pniewniku  

  

II grupa wiekowa – uczniowie kl. I – III: 

I miejsce: Patrycja Rostek Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi 

II miejsce: Julia Matusik Zespół Oświatowy w Stoczku 

III miejsce: Mikołaj Wąsowski Szkoła Podstawowa w Pniewniku 

Wyróżnienie: Damian Strupiechowski Samorządowa Szkoła Podstawowa  w Starejwsi. 

  

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.  

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom przesłany na adres e-mail.  

  

Organizator telefonicznie poinformuje laureatów oraz osoby wyróżnione  o terminie i miejscu wręczenia nagród. 

  

                                                                                                                                                       Zespół logopedów

                                                                                                                                                                gratuluje laureatom i wyróżnionym