Relacja z Jubileuszu 55- lecia Poradni

Relacja z Jubileuszu 55- lecia Poradni

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

serdecznie dziękują

za obecność na obchodach 

Jubileuszu 55-lecia istnienia placówki

oraz moc życzeń  z tej okazji