RAPORT – Diagnoza preferencji zawodowych i edukacyjnych uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu węgrowskiego oraz zapotrzebowanie pracodawców na dane specjalności zawodowe na lokalnym rynku