Przywrócenie stacjonarnej działalności Poradni

Przywrócenie stacjonarnej działalności Poradni

Szanowni Państwo,

 

z uwagi na przywrócenie stacjonarnej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie osoby zainteresowane uzyskaniem aktualnych orzeczeń i opinii dzieci i młodzieży, proszone są o dokonywanie zapisów na wizyty w poradni.

 

Uruchamia się zapisy na badania diagnostyczne dotyczące wydawania:

   opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

   orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

   orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

   orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

   orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z Poradnią

tel. 25 792 47 00,  e-mail: sekretariat@poradnia.wegrow.pl

 

Jednocześnie informujemy, że zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz konsultacje psychologiczno-pedagogiczne nadal odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

            Z poważaniem,

 

                Beata Gashi

                                                                                                               Dyrektor Poradni

                                                                                                 Psychologiczno – Pedagogicznej

                                                                                                                   w Węgrowie