Projekt MY I RODZICE

Szanowni Rodzice.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem „My_Rodzice”. Jego istotą jest prowadzenie rodziców poprzez świat wiedzy psychologiczno – pedagogicznej przydatnej w świadomym wychowywaniu dziecka, wspieraniu zasobów, wzmacnianiu relacji rodzinnych oraz ochronie dzieci w kryzysach osobistych i rozwojowych.

 

 

Projekt obecny jest na platformach YouTube i Facebook.