Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii

Izolacja spowodowana stanem epidemiologicznym w naszym kraju to czas w, którym w wielu rodzinach występuje podwyższony poziom nieprzyjemnych emocji takich jak smutek, złość czy gniew. Emocje te w wielu domach mogą powodować wystąpienie zachowań przemocowych. Narażone są na nie zwłaszcza rodziny w, których już wcześniej dochodziło do takich sytuacji oraz dzieci, które stają się uczestnikami przemocy niezależnie od tego czy są jej ofiarami, czy świadkami. Instytucje które dotychczas podejmowały interwencję, w takich sytuacjach ze względów na stan epidemiologiczny ograniczyły swoją działalność. Dlatego też w celu ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą zamieszczamy poniżej instrukcję dla profesjonalistów pracujących z dziećmi „Jak interweniować na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii” przygotowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę: https://bit.ly/2V9uT8Q