Nauczycielu, Twój uczeń się jąka

 • Bądź wyrozumiały i cierpliwy – uczeń jąkający się nie oczekuje specjalnego traktowania, daj mu jedynie więcej czasu na odpowiedź i traktuj go jak innych – z życzliwością.
 • Stwórz w klasie atmosferę sprzyjającą swobodnemu wypowiadaniu się, postaraj się, żeby wszyscy zaakceptowali sposób mówienia ucznia
  z niepłynnością mowy.
 • Epizody niepłynności traktuj naturalnie – pamiętaj, jesteś wzorem zachowania wobec ucznia jąkającego się.
 • Mów powoli i spokojnie, nie stosuj presji czasowej – ułatwisz mu wypowiedź, jeśli nie będziesz zmuszać go do pośpiechu i konkurowania
  o uwagę i możliwość zabrania głosu.
 • Nie dawaj „dobrych rad”: „zwolnij, weź głęboki oddech, uspokój się” – takimi uwagami wprowadzisz go w zakłopotanie.
 • Nie kończ za niego zdania i nie poprawiaj go – możesz pomóc wspólnie wypowiadając trudne wyrazy, frazy lub zdania; stosując pauzy.
 • Nie zwalniaj jąkającego się z odpowiedzi ustnych, ale też nie „wyrywaj” go do odpowiedzi, pozwól mu odpowiadać z ławki.
 • Podczas odpowiedzi ucznia staraj się utrzymywać z nim kontakt wzrokowy, w pozawerbalny sposób okaż aprobatę dla niego i jego wypowiedzi.
 • Okazuj zainteresowanie tym, co mówi uczeń, a nie sposobem mówienia. Reaguj tak samo wtedy, gdy mówi płynnie i kiedy się jąka.
 • Oceniaj wartość merytoryczną jego odpowiedzi – jąkanie nie oznacza braku wiedzy, tylko kłopoty z jej przekazaniem.
 • Podkreślaj mocne strony ucznia, wzmacniaj poczucie własnej wartości, jednocześnie nie pozwól, by jąknie stało się wymówką i usprawiedliwieniem dla nieuczenia się.
 • Spotkaj się z uczniem na osobności, porozmawiaj z jego rodzicami. Poznaj jego potrzeby, sytuację rodzinną, upewnij się, czy korzysta już z terapii mowy. Wspieraj jego i rodzinę swoja wiedzą pedagogiczną.
  Dowiedz się czy uczeń jąkający się używa jakichś technik, gestów wspomagających płynne mówienie – pozwól mu na to i zachęcaj do ich stosowania podczas lekcji.
 • Dowiedz się więcej o jąkaniu. Jeżeli to możliwe skontaktuj się z logopedą prowadzącym terapię i poproś o wskazówki, w jaki sposób możesz wspierać proces terapeutyczny ucznia.
 • Zapoznaj uczniów w klasie z problemem jąkania, aby wyzwolić w nich tolerancję i chęć pomocy. Zadbaj o klimat życzliwości.

 

Opracowanie: Magdalena Miałkowska