Logopedyczna pomoc – przydatne linki

Jąkanie
1. https://www.jakanie-terapia.pl/
2. https://jakanie.pl/
3. https://supramedica.pl/terapia-leczenie-jakania-dzieci/
4. https://artystamowy.pl/

Zespół Downa
1. https://www.bardziejkochani.pl/
2. http://iskierka.org.pl/
3. http://mamaniejestsama.pl/niepelnosprawne-dziecko/zespol-downa/
4. https://www.polanika.pl/turnus-dla-dzieci-zespolem-downa/
5. SPONiA Węgrów.

Diagnoza mutyzmu – psychiatra dr Agata Biernacka, Warszawa http://szukajacwyjscia.pl/

Afazja u dzieci
1. https://www.rozkodujmyafazje.pl/

Autyzm
1. http://www.synapsis.org.pl/
2. http://www.fundacja.zoltylatawiec.pl/
3. SPONiA Węgrów.

Niedosłuch
1. https://whc.ifps.org.pl/
2. https://csim.pl/
3. http://niezapominajka.siedlce.pl/terapia-logopedyczna/

 

Dzień Otwarty Poradni

I – poniedziałek miesiąca: diagnoza logopedyczna

Na diagnozę logopedyczną przyjmujemy bez skierowań, oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna. Zapisy na diagnozę logopedyczną przyjmowane są w Sekretariacie Poradni (godziny pracy i nr tel. – zakładka ”Kontakt”). Obowiązują wcześniejsze zapisy – osobiście lub telefonicznie. Przychodząc na diagnozę prosimy o przygotowanie nr PESEL dziecka.

 

Dyżur logopedów w pierwsze poniedziałki miesiąca w roku szkolnym 2019/2020
Dudek Anna: 8 – 13.
Miałkowska Magdalena: 11 – 17.
Przybyszewska Beata: 13 – 18.

 

Badania przesiewowe w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego
Poradnia przeprowadza logopedyczne badania przesiewowe. Badania odbywają się na pisemne zaproszenie przedszkoli i szkół powiatu węgrowskiego, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Badania prowadzone są terenie placówek, w wydzielonym pomieszczeniu. Logopeda oceni stan artykulacji dzieci, zdolność do komunikowania się, budowę i sprawność narządów mowy, czynności fizjologiczne (np. żucie, połykanie, oddychanie).

Placówki zobowiązane są do wcześniejszego przygotowania pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na badanie zgodnie z RODO.