Kiedy do logopedy?

Dziecko dwuletnie:

 • nie rozumie poleceń słownych w sytuacjach domowych,
 • nie podejmuje prób wypowiadania się,
 • zamiast wyrazów wypowiada pojedyncze dźwięki mowy (głoski),
 • z trudem wypowiada tylko pojedyncze wyrazy bez prób ich łączenia
  w zdanie,
 • wymawia dźwięki w taki sposób, że jego wypowiedź jest całkiem niezrozumiała,
 • ma głos chrapliwy albo matowy, albo nosowy, albo zbyt wysoki,
 • zaobserwujemy jakąkolwiek nieprawidłowość w budowie i funkcjonowaniu warg, języka (a także wędzidełka języka), podniebienia miękkiego i twardego oraz w stanie zgryzu.

Dziecko czteroletnie:

 • nie rozumie, nie wykonuje poleceń słownych,
 • wypowiada tylko pojedyncze wyrazy i uzupełnia wypowiedź gestem albo
 • wypowiada z trudem proste zdania, albo w większości wypowiada połączenia wyrazów niepoprawne pod względem gramatycznym,
 • wymawia dźwięki mowy w taki sposób, że jego wypowiedź jest często niezrozumiała,
 • różne dźwięki mowy wymawia nieprawidłowo, tzn. zamiast oczekiwanej głoski wymawia inną, np. zamiast f, w wymawia p, b, zamiast k, g
 • wymawia t, d, zamiast s, z, c, dz wymawia ś, ź, ć, dź, zamiast r wymawia j, zamiast c, dz wymawia s, z,
 • ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast b wymawia p, zamiast
  g wymawia k, zamiast w wymawia f,
 • r wymawia międzyzębowe (język wsuwa miedzy zęby) lub inaczej zniekształca,
 • wsuwa język między zęby lub układa język i wargi przy wymawianiu s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź tak, że głoski te są w efekcie nienaturalne, świszczące,
 • ma głos chrapliwy albo matowy, albo nosowy, albo zbyt wysoki,
 • ma zbyt powolne lub zbyt szybkie tempo wypowiedzi,
 • zaobserwujemy jakąkolwiek nieprawidłowość w budowie i funkcjonowaniu warg, języka (a także wędzidełka języka), podniebienia miękkiego i twardego oraz w stanie zgryzu.

Dziecko sześcioletnie:

 • nie wykonuje poleceń lub ich realizacja wskazuje na ich niepełne rozumienie, a więc nawet wtedy, gdy dziecko nie rozumie tylko pewnych elementów treści poleceń, np. nazw klocków lub wyrażeń przyimkowych,
 • wypowiada tylko proste zdania,
 • wykazuje ubogi zasób słownictwa,
 • formy gramatyczne jego wypowiedzi są często niepoprawne,
 • wymawia dźwięki mowy (głoski) w taki sposób, że jego wypowiedź jest często niezrozumiała,
 • różne dźwięki mowy wymawia nieprawidłowo, tzn. zamiast oczekiwanej głoski wymawia inną, np. zamiast k, g wymawia t, d, zamiast s, z, c, dz wymawia ś, ź, ć, dź, zamiast sz, ż, cz, dż wymawia s, z, c, dz, zamiast r wymawia l lub ł,
 • ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast b wymawia p, zamiast
  z wymawia s, zamiast ż wymawia sz,
 • r wymawia międzyzębowe (język wsuwa miedzy zęby) lub inaczej zniekształca,
 • wsuwa język między zęby lub układa język i wargi przy wymawianiu s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź tak, że głoski te są w efekcie nienaturalne, świszczące,
 • przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy,
 • ma głos chrapliwy albo matowy, albo nosowy, albo zbyt wysoki,
 • ma zbyt powolne lub zbyt szybkie tempo wypowiedzi,
 • ma objawy jąkania,
 • zaobserwujemy jakąkolwiek nieprawidłowość w budowie i funkcjonowaniu warg, języka (a także wędzidełka języka), podniebienia miękkiego i twardego oraz w stanie zgryzu.

Opracowanie: Magdalena Miałkowska