Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie oferuje pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu