Podziękowanie za udział w projekcie naukowym

Podziękowanie za udział w projekcie naukowym

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Węgrowie

otrzymała podziękowanie

za podjęcie współpracy i włączenie się w realizację

projektu naukowego „Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa„,

realizowanego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Nasz udział w projekcie przyczyni się do opracowania rzetelnego narzędzia,

które będzie mogło być wykorzystywane w procesie diagnozy małego dziecka.  

Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie: www.lui-polski.psychologia.uj.edu.pl