Doradztwo zawodowe

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE OFERUJE UCZNIOM POMOC

W WYBORZE KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU

poprzez następujące działania:

  • Badanie poziomu inteligencji
  • Badanie uzdolnień
  • Badanie temperamentu i osobowości
  • Badanie preferencji i zainteresowań zawodowych
  • Badanie predyspozycji zawodowych
  • Udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych
  • Prowadzenie zajęć zawodoznawczych (warsztaty ) z grupą klasową celem właściwego wyboru szkoły i zawodu
  • Wydawanie opinii uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu o pierwszeństwie przyjęcia do wybranego typu szkoły ponadgimnazjalnej

 

Uczniu!

Jeżeli masz problem z wyborem szkoły ponadgimnazjalnei i zawodu,

możesz zawsze zgłosić się do naszej poradni.

 

Dorota Mućk,

psycholog, doradca zawodowy

Joomla Templates by Joomla51.com