Procedura interwencji

PROCEDURA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
prowadzonej przez pracowników
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

 

 

1. Zgłoszenie sytuacji kryzysowej/zdarzenia kryzysowego następuje za pośrednictwem telefonu, mailowo lub osobiście – w dni robocze w godzinach 8-16.
Zgłoszenie powinno zawierać: opis zdarzenia, miejsce interwencji, informację o osobach, których ma dotyczyć interwencja ( wraz z podaniem wieku tych osób) oraz zakres potrzebnego/oczekiwanego wsparcia (Załącznik nr 1).
2. Interwencja podejmowana jest w trybie natychmiastowym – na terenie placówki oświatowej lub w miejscu zamieszkania.
3. Dyrektor Poradni po otrzymaniu informacji niezwłocznie kontaktuje się z odpowiednimi pracownikami, którym przekazuje posiadane informacje o zdarzeniu.
Zostaje ustalona data interwencji -(jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godz. 13 interwencja następuje w kolejnym dniu ; w przypadku zgłoszenia zdarzenia do godziny 13 interwencja może nastąpić jeszcze w tym samym dniu – chyba, że istnieje wyraźna prośba, aby odbyło się to w innym wskazanym terminie).
4. Interwencje kryzysową prowadzą zawsze dwie osoby. Osoby te w dniu interwencji nie wykonują na terenie Poradni innych zaplanowanych czynności i zadań .
5. Osoby oraz placówki oświatowe objęte pomocą w ramach interwencji kryzysowej mają prawo – jeśli istnieje taka potrzeba – do korzystania poza kolejnością z porad/konsultacji i innego wsparcia na terenie Poradni lub w miejscu zamieszkania, a także na terenie placówki oświatowej .
6. Osoby prowadzące interwencję po jej zakończeniu sporządzają szczegółową notatkę z przeprowadzonych działań.