Kampania „Domowe Zasady Ekranowe”

Kampania „Domowe Zasady Ekranowe”

Drodzy rodzice

Ostatnie wydarzenia na świecie i w Polsce wymusiły od nas wszystkich zmiany w funkcjonowaniu i naszej aktywności. Zdalna praca, zdalne nauczanie wymagają od wielu z nas używania nowych technologii (komputerów, smartfonów, tabletów, telewizji) i dużej ilości czasu spędzanego w kontakcie z tymi urządzeniami. Ważne jest jednak, aby używanie nowych technologii służyło nam do rozwoju osobistego oraz wzmacniania wzajemnych relacji. Jeśli zależy nam na tym, aby dzieci korzystały z nich w sposób rozsądny, ułatwiający nabywanie ważnych umiejętności, możemy uporządkować korzystanie z urządzeń ekranowych za pomocą zestawu reguł, które wyznaczą granice i ramy użytkowania sieci w domu.

Takie zasady i inne ważne informacje znajdziecie Państwo na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która uruchomiła Kampanię Domowe Zasady Ekranowe.

Więcej informacji pod adresem: https://fdds.pl/oferta/domowe-zasady-ekranowe/