Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

 Jak się Państwo domyślają odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista i jednoznaczna. Korzystanie z mediów elektronicznych, w tym z Internetu, ma wpływ na różne sfery rozwoju dziecka: fizyczną, emocjonalną, moralną, społeczną i intelektualną. Niekontrolowane i nieograniczone może wywierać na dzieci i młodzież negatywny wpływ. Może prowadzić do wad postawy, potęgować lęki dziecka, powodować skłonność do agresji, trudności z adaptacją w grupie rówieśniczej. Poważne zagrożenie stanowi także możliwość nawiązania przez dziecko kontaktów z niebezpiecznymi osobami. 

 

     Nowe media to jednak nie tylko zagrożenie. Stanowią one m.in. źródło informacji, mogą służyć jako środek do propagowania pozytywnych postaw i zachowań, uczą dzieci określonych postaw, wyjaśniają zjawiska zachodzące w otaczającym świecie, mogą wspierać rozwój intelektualny. 

 

    Wskazując na możliwości i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu należy pamiętać o roli, jaką w tym względzie pełnią rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Z pomocą dorosłym przychodzi fundacja KOSMOS, która na swojej stronie internetowej zamieściła bezpłatny “Przewodnik po Czarodziejskiej Krainie Internetu” 

 

Jak podają autorzy, w „Przewodniku” znajduje się 13 ćwiczeń, zabaw, artykułów i wywiadów, które pokazują, jak mądrze korzystać z zasobów sieci i jak kreować swoją obecność w Internecie. “Przewodnik” ten: 

  • uczy krytycznego myślenia, 
  • podpowiada, jak nie złapać się w pułapki zastawiane przez media społecznościowe i smartfony, 
  • pokazuje, dlaczego warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie, 
  • kształtuje postawę kreatora i kreatorki Internetu, 
  • wzmacnia, podpowiada i wyjaśnia, zamiast straszyć, 
  • używa komunikatywnego języka i fantastycznych grafik oraz ilustracji. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z nim i udostępnienia dzieciom. 

 

https://fundacjakosmos.org/przewodnik-po-czarodziejskiej-krainie-internetu/ 

 

 

Informację przygotowała psycholog- mgr Katarzyna Kowalczyk