Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie został powołany Inspektor ochrony danych – Marek Cendrowski

Można się z nim skontaktować elektronicznie: iod@fus-system.pl, tel: 512323044

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Iza Kodym

Można się z nim skontaktować elektronicznie: z-iod@fus-system.pl, tel: 664593040

lub

listownie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”