Informacja ze spotkania logopedów powiatu węgrowskiego

Informacja ze spotkania logopedów powiatu węgrowskiego

31 maja 2021r. odbyło się drugie spotkanie logopedów pracujących

w szkołach, przedszkolach i palcówkach oświatowych

na terenie powiatu węgrowskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

Głównym celem zebrania było wypracowanie kierunków współpracy logoped

y z rodzicami oraz wymiana doświadczeń.

Zgromadzeni wysłuchali prelekcji psychologa Poradni Pani Joanny Romańskie

j na temat zasad komunikacji i współpracy terapeuty z rodzicem.

Serdecznie dziękujemy Paniom za udział w spotkaniu.

 

 

Logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Węgrowie