III Targi Edukacyjne

III Targi Edukacyjne

15.03.2024 r. roku pracownicy Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

w składzie: Beata Gashi –dyrektor, Dorota Mućk – doradca zawodowy oraz Katarzyna Kowalczyk – psycholog,

uczestniczyli w Targach Edukacyjnych Powiatu Węgrowskiego,

organizowanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. 

Uczniowie klas VIII z terenu powiatu węgrowskiego mieli okazję zbadać swoje predyspozycje zawodowe testami

w wersji papierowej i komputerowej.

Z naszej oferty skorzystało ponad 100 uczniów.