Działania w ramach Kampanii 19 dni

Działania w ramach Kampanii 19 dni

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie
we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Węgrowie
podejmują działania w ramach Kampanii 19 dni.
Psycholog – p. Katarzyna Kowalczyk oraz pedagog – p. Izabela Ratyńska
we wtorek, 14 listopada, przeprowadziły szkolenie Rady Pedagogicznej
pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka. Wdrożenie procedury Niebieskiej Karty w oświacie.”
w Szkole Podstawowej w Grabinach.
Sierżant Rafał Bałdyga
przeprowadził zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII i VIII tej samej szkoły.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z obu wydarzeń.