Doradztwo zawodowe – informacje

1. Informacje ogólne Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Węgrowie

2. Diagnoza preferencji zawodowych i edukacyjnych uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu węgrowskiego raz zapotrzebowania pracodawców na dane specjalności zawodowe na lokalnym rynku pracy Raport