Doradztwo zawodowe i informacj

l

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie oferuje pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu poprzez następujące działania:

Uczniom

 • Badanie uzdolnień
 • Badanie temperamentu i osobowości
 • Badanie preferencji i zainteresowań zawodowych
 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych w różnych typach szkół ponadpodstawowych oraz kierunków studiów (informatory o zawodach, teczki o zawodach, ulotki o zawodach, informatory o studiach wyższych, informatory o szkołach ponadpodstawowych)
 • Wydawanie opinii uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu o pierwszeństwie przyjęcia do wybranego typu szkoły ponadpodstawowej

Nauczycielom

 • Prowadzenie zajęć zawodoznawczych (warsztaty ) z grupą klasową celem właściwego wyboru szkoły i zawodu
 • Prowadzenie zajęć grupowych z preorientacji zawodowej w przedszkolu
 • Udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych w różnych typach szkół ponadpodstawowych oraz kierunków studiów
 • Rady szkoleniowe
 • Konsultacje indywidualne

Rodzicom

 • Prelekcje
 • Indywidualne porady jak ukierunkować wybór szkoły i zawodu swojego dziecka
 • Przydatne, polecane strony internetowe:
  www.doradztwo.ore.edu.pl – m. in. bogaty wybór dla nauczycieli przykładowych scenariuszy zajęć z uczniami z zakresu preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego; filmy zawodoznawcze oraz publikacje książkowe z doradztwa zawodowego w pdf.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – zawiera nazwy wszystkich zawodów, w których kształcą w naszym kraju szkoły branżowe i technika!
 • studia.gov.pl – informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • www.perspektywy.pl – m.in. bardzo ceniony ranking liceów i techników w Polsce, kierunki studiów na uczelniach publicznych, niepublicznych oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
 • barometrzawodow.pl – jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach ( przedstawione są zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe w skali powiatu i województwa)
 • psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci – usystematyzowany zbiorem wszystkich zawodów i specjalności występujących, zidentyfikowanych na polskim rynku pracy, zawiera też opisy tych zawodów (wyszukiwarka zawodów).
 • YouTube – filmy zawodoznawcze (krótkie filmiki prezentujące określony zawód)

Jak samodzielnie zbadać swoje cechy – predyspozycje zawodowe?

Skorzystaj z poniższych linków:
www.psychologia.net.pl/testy – Kwestionariusz zainteresowań zawodowych
www.16personalities.com – darmowy test osobowości