Co zrobić jeśli Twoje dziecko odczuwa lęk związany z koronawirusem?

Co zrobić jeśli Twoje dziecko odczuwa lęk związany z koronawirusem?

1. Zachowaj spokój, nie ulegaj panice.

Emocje są zaraźliwe. Dlatego nie ulegaj panice. Dzieciom w sposób naturalny udzielają się stany emocjonalne rodziców, w tym  lęk. Jeżeli matka lub ojciec jest przerażona i nie jest w stanie uspokoić się pod wpływem dochodzących informacji, nie będzie też w stanie uspokoić dziecka. Dzieci świetnie zauważają i odczuwają nasze emocje. Rodzice, którzy reagują ze spokojem i pewnością, będą stanowić wsparcie dla swoich dzieci. Zestresowany, zalękniony i panikujący rodzic w żaden sposób nie będzie wsparciem dla swojego dziecka i nie zapewni mu poczucia bezpieczeństwa, które jest podstawową potrzebą psychologiczną dziecka.

2. Zapamiętaj: spokojny, nielękowy rodzic = spokojne, nielękowe dziecko!    

Zachowuj się racjonalnie, a nie emocjonalnie.

Rodzic jest najważniejszym modelem dla swojego dziecka. Może zbudować w dziecku postawę opartą na lęku, wycofaniu i agresji lub pełną ufności, optymizmu. I tak np.  nerwowo gromadząc nadmierne zapasy  na czas epidemii wdrukowujemy w dziecku postawę lękową.
Skup się na  wdrażaniu u dziecka zasad profilaktyki zdrowia (np. mycie rąk, ograniczanie zbędnych kontaktów z innymi)

3. Porozmawiaj z dzieckiem spokojnie i rzeczowo, tak, by go nie przestraszyć.

Informuj, ale nie strasz!!!

– zarówno milczenie jak i zasypanie informacjami może przyczynić się do utraty poczucia bezpieczeństwa u dziecka.

– rozmowę dostosowujemy do wieku dziecka.

Zupełnie inaczej będziemy rozmawiać z przedszkolakiem, a zupełnie inaczej z nastolatkiem. Dobierz ilość i rodzaj informacji, adekwatnych do możliwości zarówno intelektualnych, jak i emocjonalnych dziecka.

mówimy prawdę, ale w taki sposób, żeby dziecko ze względu na swój wiek mogło tę informację przyswoić.

– przedstawiaj fakty,  a nie rozprzestrzeniaj plotek czy internetowych straszaków.

Najważniejsze informacje, jakie należy przekazać dziecku:

 Co zrobić, żeby uniknąć zakażenia koronawirusem?

Czy maseczki chronią przed koronawirusem?

Jak koronawirus przebiega u dzieci?

Co to jest kwarantanna domowa?

Naszym celem jest nie tylko redukcja emocji lęku, ale też zwrócenie uwagi na poczucie odpowiedzialności i ograniczenie ryzykownych zachowań u dzieci, czyli bardzo ważne cechy i umiejętności przydatne w całym życiu dziecka.

4. Ogranicz dzieciom dostęp do wiadomości w mediach, również społecznościowych.

Forma przekazu medialnego może często nasilać  lęki dzieci. Dzieci mogą błędnie interpretować informacje, które do nich docierają i bać się tego, czego nie rozumieją.

Jeśli rodzic nie przejmie steru, utoną w natłoku informacji ,  często nieprawdziwych.

Informacje medialne powinny być selekcjonowanie – im młodsze dzieci tym więcej ograniczeń. Jeżeli bodźce są zbyt silne, zbyt drastyczne, a dziecko nie otrzyma odpowiedniego wsparcia od dorosłych, nikt mu nie wytłumaczy i nie uspokoi może ujawniać szereg reakcji emocjonalnych, w tym zaburzenia lękowe.

5.Czytaj, szczególnie małemu dziecku,  bajki edukacyjne czy też terapeutyczne, psychologiczne dotyczące emocji lęku.

Obniżają one poziom niepokoju, a jednocześnie wyjaśniają dziecku w sposób przystępny trudną sytuację.

6. Nie rozmawiaj ciągle o koronavirusie!

Roztrząsanie problemu, nadmierna koncentracja na nim, nieustające rozmowy, nasilają poziom stresu i zaburzają poczucie bezpieczeństwa nie tylko dziecka, ale też twojego.

7. Pozwól dziecku na wyrażenie emocji, takich jak lęk, złość, smutek.

Porozmawiaj z dzieckiem o tym, co czuje, co przeżywa.

Opowiedzenie o swoich uczuciach, ich werbalizacja prowadzi do rozładownia napięcia emocjonalnego.

8. Codzienna rutyna bardzo ważna

Trzymaj się dotychczasowej rutyny, jeśli chodzi codzienne aktywności, a w sytuacji, gdy zamknięte zostają szkoły stwórz nowy schemat dnia obejmujący naukę oraz czas wolny. 

9. Nie ignoruj lęków dziecka! Nie mów: „Nie bój się”, „Nie histeryzuj”.

Jeżeli nie radzisz sobie z emocjami i zachowaniem dziecka skontaktuj się ze szkolnym specjalistą : psychologiem, pedagogiem, wychowawcą , terapeutą .

 Numery telefonów i godziny dyżurów specjalistów naszej Poradni znajdziesz na stronie internetowej naszej placówki.

                                                                                                                                                                     Opracowała : Dorota Mućk , psycholog Poradni