Spotkanie sieci logopedów

Spotkanie sieci logopedów

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy dnia 7.03.2023 r.

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

odbyło się spotkanie sieci logopedów powiatu węgrowskiego.

Dyrektor Poradni z tej okazji złożyła życzenia wszystkim zebranym.  

Uczestnicy wymienili się doświadczeniami ze swojej pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Dyskutowali o napotykanych trudnościach oraz sukcesach. Podsumowali działania sieci w roku szkolnego 2022/2023.  

Podczas spotkania zostały wygłoszone dwie prelekcje. Pani Aneta Kresa przedstawiła metody pracy z dzieckiem z afazją.

Swoje wystąpienie wzbogaciła filmami z zajęć oraz prezentacją wykorzystywanych podczas zajęć pomocy dydaktycznych.

Pani Magdalena Miałkowska zapoznała zebranych z wybranymi technikami manualnymi wspomagającymi terapię ustno-twarzową. 

Zapraszamy na kolejne spotkania sieci wszystkich logopedów.

Szczegółowe informacje o spotkaniach będą na bieżąco zamieszczanie na stronie Internetowej Poradni.  

                       

                                                                                                                                                                                        Zespół logopedów Poradni