Terapia twarzy dla dzieci niemówiących, z zaburzeniami mowy

W Poradni prowadzona jest terapia twarzy: „Integracja odruchów ustno – twarzowych”
wg metody dr Świetlany Masgutowej.

 

     Takie funkcje życiowe, jak pobieranie pokarmu (czynność jedzenia), nabywanie umiejętności językowych (rozumienie i mówienie) oraz komunikacja (kreowanie umiejętności interpersonalnych), są wynikiem prawidłowego rozwoju motoryki ustno – twarzowej.

Zdrowy noworodek to taki, który wykazuje prawidłowy rozwój anatomiczny
i fizjologiczny, jest w stanie samodzielnie funkcjonować – oddychać, przyjmować pokarm, spać, reagować prawidłowo na bodźce – widzieć i słyszeć, nawiązywać proste interakcje
z opiekunem.

dzieckoZdjęcie – źródło: zbiory własne                                                         

 

W sytuacji, kiedy zostaje zakłócony rozwój którejś z tych funkcji, możemy podejrzewać nieprawidłowości pracy układu nerwowego. Zaburzenia tego rodzaju wpływają negatywnie
i hamująco na dalszy rozwój motoryczny
                                                                       i psychofizyczny dziecka.

     Stad też niezbędne wydaje się jak najwcześniejsze objęcie opieką terapeutyczną dzieci przejawiające deficyty rozwojowe.

     We wczesnej terapii stosowana jest stymulacja określonych obszarów neuromotorycznych, dzięki czemu „toruje”, czyli uczy się  prawidłowych wzorców odruchów.

     Przez odpowiednio dobrane manualne działania można uzyskać:

- prawidłowe przyjmowanie pokarmu,

- lepszą ekspresję mimiczną twarzy,

- prawidłową percepcję wzrokową i słuchową,

- regulację napięcia mięśniowego,

- poprawę mowy i zdolności komunikacji,

- rozwój świadomości oraz ruchu własnego ciała.

     Funkcjonalnym warunkiem, decydującym o rozwoju motoryki ustno – twarzowej, są pierwotne reakcje i odruchy zaprogramowane genetycznie.

Zainteresowane terapią osoby prosimy o kontakt z prowadzącymi –
Magdaleną Miałkowską i Barbarą Latecką.

Opracowała: Magdalena Miałkowska

Literatura:

„Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej” S. Masgutowa, A. Regner, Continuo, Wrocław 2009.

Joomla Templates by Joomla51.com