Poradnia prowadzi również szkolenia na tematy inne niż poniższe,
zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i placówek oświatowych.

Zgłoszenia na szkolenia Rad Pedagogicznych

przyjmowane są telefonicznie.

 

 

L.p.

 

Temat

 

Osoba prowadząca

 

 

1.

 

Realizacja zaleceń zawartych w opiniach  
i orzeczeniach Poradni.

 

 

psychologowie i pedagodzy Poradni

 

2.

 

Agresja i przemoc w szkole.

 

 

Hanna Górska – Rońda

Urszula Rudaś

 

 

3.

 

Praca z uczniem trudnym.

 

 

Justyna Rutkowska

 

4.

 

Radzenie sobie z napięciem  –  techniki relaksacyjne.    

 

 

Justyna Rutkowska

 

 

5.

 

Aspekty funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego ruchowo i intelektualnie 
w szkole i placówce oświatowej.

 

 

Beata Przybyszewska

Kazimiera Mikołajewska

Mariola Świętochowska

 

6.

 

Organizacja procesu nauczania i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów słabowidzących.

 

 

 

Beata Rybińska

 

7.

 

Mój uczeń ma autyzm – edukacja uczniów  
z autyzmem.

 

 

Kazimiera Mikołajewska

Mariola Świętochowska

 

8.

 

Specyficzne trudności w nauce – praktyczne aspekty diagnozy i pracy z dzieckiem.

 

 

Beata Przybyszewska

 

9.

 

Trudności szkolne – praca z dzieckiem z ADHD.

 Hanna Górska – Rońda

Urszula Rudaś

 

 

10.

 

Gotowość szkolna dziecka 6 – letniego.

 

 

 Dorota Mućk

Urszula Rudaś

 


 

11.

 


Wsparcie ucznia w wyborze dalszej szkoły 
i zawodu.


 

 Dorota Mućk 12.

 

 

"Substancje psychoaktywne - nowe środki, przeciwdziałanie, pomoc, interwencja"

 

 


 

 pracownicy Poradni

 


 

Joomla Templates by Joomla51.com