Platforma Badań Zmysłów to nowoczesne narzędzie do wykrywania zaburzeń wzroku, słuchu i mowy, a tym samym umożliwia ich szybkie leczenie.

Problemy ze słuchem i wzrokiem mogą pojawić się u dziecka w każdym wieku nagle lub stopniowo. Obecność zaburzeń słuchu, mowy czy wad wzroku wpływa na zachowanie dziecka, jego koncentrację i pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju.

Jeżeli Państwo obserwujecie u swoich dzieci, wychowanków m.in. takie objawy:

  • opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka,
  • trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, niewyraźną mowę,
  • problemy z pisaniem ze słuchu,
  • rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi,
  • częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się
  • trudności z lokalizacją źródła dźwięku,
  • głośne mówienie w cichym pomieszczeniu,
  • siedzenie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności,
  • utrudnienia w rozumieniu poleceń w hałasie np. : podczas przerw,
  • bóle głowy, łzawienie, zamazywanie się liter, pieczenie oczu, podwójne widzenie,

lub po prostu chcecie sprawdzić funkcjonowanie narządów zmysłów, możecie skorzystać z oferty naszej Poradni.

Przeprowadzamy komputerowe badania przesiewowe słuchu, wzroku
i mowy u dzieci i młodzieży. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesny sprzęt, którego twórcami są pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie.

platforma bada zmyswZapraszamy rodziców, wychowawców do skorzystania z naszej oferty

Prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu Poradni,

od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18.

Joomla Templates by Joomla51.com